Informējam, ka Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” starptautiskā projekta “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām (GreenS)” ietvaros ir izveidots tiešsaistes katalogs par produktiem, pakalpojumiem un būvniecību, kas atbilst zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem. 

Arvien vairāk izsludinātajiem valsts un pašvaldību publiskajiem iepirkumiem ir jāatbilst zaļo publisko iepirkumu kritērijiem, iegādājoties atbilstošus produktus un pakalpojumus. To nosaka normatīvie akti. Diemžēl mūsu veiktajās aptaujās pašvaldību pārstāvji norāda, ka viņiem ir grūti izpildīt šo kritērijus, jo pietrūkst atbilstošas informācijas par šādiem pakalpojumiem no to sniedzēju puses. Ja Jūsu uzņēmums piedāvā pakalpojumus un produktus un būvniecību, kas atbilst zaļā iepirkuma kritērijiem, tad aicinām Jums tos pievienot Rīgas plānošanas reģiona izveidotajā tiešsaistes katalogā uzņēmējiem, kas nodrošina zaļajam publiskajam iepirkumam. Tā ir iespēja bez maksas informēt par sevi pašvaldības un valsts iestādes un sekmēt, ka tieši Jūsu produkti un pakalpojumi tiek izmantoti.

Kataloga mērķis ir atvieglot iepirkumu speciālistu darbu iepirkuma organizēšanas procedūras laikā, veicot tirgus izpēti, kā arī sekmēt to uzņēmumu atpazīstamību, kas tirgū nodrošina zaļajam publiskajam iepirkumam atbilstošu piedāvājumus. Pašvaldību un valsts iepirkumu speciālisti tiks informēti par kataloga esamību gan elektroniski, gan semināros, gan arī citos ar zaļo publisko iepirkumu saistītos pasākumos.

Katalogā ir izveidotas sekojošas grupas:
  • Biroju ēku projektēšana, būvniecība un vadība;
  • Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana;
  • Transports;
  • Iekštelpu apgaismojums;
  • Ielu apgaismojums un satiksmes signāli;
  • Attēlveides iekārtas;
  • Biroja IT iekārtas;
  • Energoefektivitātes pakalpojumi;
  • Saules kolektori;
  • Saules baterijas.
Uzņēmumi, kas nodrošina zaļajam publiskajam iepirkumam atbilstošus produktus, pakalpojumus un būvniecību, tiek aicināti ievietot informāciju katalogā GreenS projekta mājas lapā: http://greensproject.eu/ lv/greens-katalogs/Ja uzņēmuma profila izveides procesā rodas kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar aija.zucika@rpr.gov.lv.
 

 

Saistošie materiāli:

Preču un pakalpojumu kategorijas, kurām ir izstrādāti ES līmeņa ZPI kritēriji

Eiropas Komisijas ZPI mācību materiāls, LV (pdf)

Rokasgrāmata par zaļo publisko iepirkumu, LV (pdf)