Saistošie materiāli:

Preču un pakalpojumu kategorijas, kurām ir izstrādāti ES līmeņa ZPI kritēriji

Eiropas Komisijas ZPI mācību materiāls, LV (pdf)

Rokasgrāmata par zaļo publisko iepirkumu, LV (pdf)