Aktuālie projekti, kas saņēmuši sertifikātus

25.04.2018

Seko lidzi aktualakajai informacijai par projektiem, kas ir sanemuši BREEAM, LEED, DGNB sertifikatus:

Green Book