Izveidots tiešsaistes katalogs par produktiem, pakalpojumiem un būvniecību, kas atbilst ZPI kritērijiem

28.08.2017

Informējam, ka Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” starptautiskā projekta “Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām (GreenS)” ietvaros ir izveidots tiešsaistes katalogs par produktiem, pakalpojumiem un būvniecību, kas atbilst zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem. 

Kataloga mērķis ir atvieglot iepirkumu speciālistu darbu iepirkuma organizēšanas procedūras laikā, veicot tirgus izpēti, kā arī sekmēt to uzņēmumu atpazīstamību, kas tirgū nodrošina zaļajam publiskajam iepirkumam atbilstošu piedāvājumus. Pašvaldību un valsts iepirkumu speciālisti tiks informēti par kataloga esamību gan elektroniski, gan semināros, gan arī citos ar zaļo publisko iepirkumu saistītos pasākumos.

Katalogā ir izveidotas sekojošas grupas:
  • Biroju ēku projektēšana, būvniecība un vadība;
  • Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana;
  • Transports;
  • Iekštelpu apgaismojums;
  • Ielu apgaismojums un satiksmes signāli;
  • Attēlveides iekārtas;
  • Biroja IT iekārtas;
  • Energoefektivitātes pakalpojumi;
  • Saules kolektori;
  • Saules baterijas.
Uzņēmumi, kas nodrošina zaļajam publiskajam iepirkumam atbilstošus produktus, pakalpojumus un būvniecību, tiek aicināti ievietot informāciju katalogā GreenS projekta mājas lapā: http://greensproject.eu/ lv/greens-katalogs/Ja uzņēmuma profila izveides procesā rodas kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar aija.zucika@rpr.gov.lv.