OiRA - darba vides riska novērtēšana

26.02.2018

Darba vides riska novērtēšana katram darba devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai būvniecības jomā strādājošie darba devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija (VDI) sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment), kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem. Kopumā šobrīd ir pieejami 10 dažādi rīki, bet novembrī publicētais rīks ir piemērots, lai novērtētu darba vides riskus tiem būvdarbiem, kas tiek veikti telpās.

Rīkā ir iekļauta nozarei specifiska skaidrojoša informācija, saites uz normatīvajiem aktiem, informatīvie materiāli, video no semināriem par darba vidi konkrētajā nozarē, saites uz plakātiem, interaktīviem rīkiem u.c. praktiska informācija. Rīkā vienuviet ir atrodams viss par darba vidi konkrētajā nozarē, tāpēc pašam darba devējam nav papildus jāmeklē normatīvo aktu prasības un skaidrojumi. OiRA programmatūru Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra izstrādāja 2009. gadā, par pamatu ir izmantojot Nīderlandes riska novērtēšanas rīku RI&E. 2015.gadā OIRA tika uzlabota, padarot to vienkāršāku un draudzīgāku lietotājiem.

Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu noskaidrot, vai viņam ir izveidota darba aizsardzības sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām, atpazīt savā darba vietā esošos darba vides faktorus un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju. Īpaši ērti ir veikt atkārtotu darba vides riska novērtēšanu pēc gada vai, uzsākot darbu jaunā objektā - lai izmantotu esošos datus, nepieciešams ieiet rīkā ar to pašu lietotājvārdu un paroli, pārskatīt savu iepriekšējo vērtējumu (piemēram, atzīmēt, kurus riska faktorus esat novērsuši, izdzēst veiktos pasākumus) un no jauna sagatavot (ģenerēt) dokumentus. Tas aizņems ne vairāk stundu laika. Plašāka informācija pieejama šeit.

Piekļuve rīkam un plašāka informācija par rīku pieejama VDI mājaslapā, sadaļā OiRA: 

http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/.

Svarīgi: Valsts darba inspekcija uzsākusi pieņemt pieteikumus no darba devējiem bezmaksas darba vides riska novērtēšanai, laboratorisko mērījumu veikšanai, darba aizsardzības speciālistu apmācībai un uzticības personu apmācībai. Vairāk informācija šeit!