Pieejams LBP š.g. 19. aprīļa sēdes protokols

22.04.2018

Pieejams Latvijas Būvniecības padomes š.g. 19. aprīļa sēdes protokols. Darba kārtības jautājumi:

  1. Padomes lēmums par 2018.gada 22. janvārī parakstīto Davosas deklarāciju un augstas kvalitātes būvniecības būvkultūras (Baukultur) ieviešanu būvniecībā.
  2. Ekonomikas ministrijas informācija par normatīvā regulējuma izstrādi un virzību.
  3. Informācija par būvniecības nozares Ģenerālvienošanās projektu.
  4. Padomes lēmuma pieņemšana par darbinieku kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nepieciešamību būvniecībā strādājošo nereglamentēto profesiju strādniekiem. (N.Grinbergs)
  5. Informācija par Būvniecības nozares Latvijas 100gadei veltītā konkursa sagatavošanu. (B.Fromane)
  6. Informācija par “Būvniecības dienas 2018” norisi un sasniegtajiem rezultātiem. (BVKB)

Pilns sēdes protokols pieejams šeit.