Pieejams LBP š.g. 21. jūnija sēdes protokols

25.06.2018

Pieejams Latvijas Būvniecības padomes š.g. 21. jūnija sēdes protokols. Darba kārtības jautājumi:

  1. Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā METODIKAS prezentācija (Latvijas Universitātes pētnieki)
  2. Ekonomikas ministrijas informācija par normatīvā regulējuma izstrādi un virzību.
  3. Par būvlaukumā nodarbinātās personas kvalifikācijas identificēšanu (N.Grinbergs)
  4. Par Padomes veicamajiem uzdevumiem Davosas deklarācijas  un augstas kvalitātes būvkultūras (Baukultur) ieviešanā būvniecībā Latvijā.
  5. Ekonomikas ministrijas informācija par būvkomersantu nodevas iekasēšanas statistiku 2018.gadā.

Pilns sēdes protokols pieejams šeit.