Pieejams LBP š.g. 22. marta sēdes protokols

27.03.2018

Pieejams Latvijas Būvniecības padomes š.g. 22. marta sēdes protokols. Darba kārtības jautājumi:

1. Par 2018. gada 22. janvārī parakstīto Davosas deklarāciju un augstas kvalitātes būvkultūru Eiropā (prezentē J.Dambis)

2. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstība un pilnveidošana ERAF projekta ietvaros (prezentē BVKB)

3. Par Būvniecības nozares Latvijas 100gadei veltīto konkursu.(prezentē B.Fromane)

4.1. Informācija par Izglītības darba grupas sanāksmi un pieņemtajiem lēmumiem. (prezentē N.Grinbergs)

4.2. Informācija par SIA “SERTEKS” akreditācijas procesu

4.3. Informācija par LM izstrādāto projektu “Vides pieejamības standarts publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai”

 

Pilns sēdes protokols pieejams šeit.