Pieejams LBP š.g. 24. maija sēdes protokols

28.05.2018

Pieejams Latvijas Būvniecības padomes š.g. 24. maija sēdes protokols. Darba kārtības jautājumi:

  1. Būvniecības informācijas sistēmas attīstība un pilnveidošana ERAF projekta ietvaros - aktualitātes. (BVKB)
  2. Latvijas Būvinženieru savienības sagatavotā informāciju un statistiku par būvtehniķiem un lēmums par atbalstu Būvniecības likuma grozījumiem. (LBS)
  3. Ekonomikas ministrijas informācija par normatīvā regulējuma izstrādi un virzību.
  4. Padomes balsojums par 2018.gada 22. janvārī parakstītās Davosas deklarācijas un augstas kvalitātes būvniecības būvkultūras (Baukultur) ieviešanu būvniecībā Latvijā.
  5. Padomes lēmuma pieņemšana par darbinieku kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nepieciešamību būvniecībā strādājošo nereglamentēto profesiju strādniekiem. (N.Grinbergs)
  6. Informācija par ģenerālvienošanās statusu un ēnu ekonomiku būvniecībā 2017.gadā.  (B.Fromane)
  7. Informācija par Būvniecības nozares Latvijas 100gadei veltītā konkursa sagatavošanu. (B.Fromane)

Pilns sēdes protokols pieejams šeit.