Pieejams LBP š.g. 15. februāra sēdes protokols

26.02.2018

Pieejams Latvijas Būvniecības padomes š.g. 15. februāra sēdes protokols. Darba kārtības jautājumi:

  • Informācija par SIA “SERTEKS” sagatavotajiem dokumentiem būvspeciālistu sertificēšanai - uzņēmums vēlas uzsākt darbību būvspeciālistu kompetences pārbaudes (sertificēšanas) jomā ar mērķis uzlabot esošo stāvokli valstī būvspeciālistu sertificēšanas jomā, paplašinot izvēles iespējas sertificēšanās pretendentiem, celt būvspeciālistu kvalitāti un būvniecības nozares reputāciju. Nolemj: balsojumu par SIA “SERTEKS” sagatavotajiem dokumentiem, atlikt uz nākamās padomes sēdi.
  • Priekšlikumi Latvijas Būvniecības padomes reorganizācijai un 2018. gada darba organizācija (prezentē G.Miķelsons). Nolemj: apstiprināt LBP darba organizācijas plānu 2018. gadam, savukārt par pēdējo G.Miķelsona sagatavoto MK noteikumu grozījumu redakciju padomes locekļi divu nedēļu laikā iesniedz priekšlikumus. 
  • EM informācija par normatīvā regulējuma izstrādi un virzību: būvniecības likuma grozījumu sabiedrības apspriešanas rezultāti un priekšlikumi; priekšlikums grozījumiem Darba likumā (virsstundu apmaksa) un likumā “par iedzīvotāju ienākuma nodokli (atvieglojumi transporta, izglītības un veselības apdrošināšanas izdevumiem) – kā ģenerālvienošanās noslēgšanu motivējošie pasākumi. Informācija tiek pieņemta zināšanai.
  • Informācija par Izglītības darba grupas sanāksmi un pieņemtajiem lēmumiem. (prezentē N.Grinbergs).
  • Par Būvniecības nozares Latvijas 100 gadei veltīto konkursu (prezentē B.Fromane). Ideja: Latvijas 100gades kontekstā apskatīties uz to, ko būvniecības nozare paveikusi šajos 100 gados, kas ir tie objekti, kas būtu pelnījuši atzinību. Ja pasākums uz 100gadi izdosies, tad to šādu nozarē paveiktā vērtējumu varētu sniegt reizi 2-3 gados. Nolemj: EM rakstīt oficiālu uzaicinājumu uz padomes sēdi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājam J.Dambim.  

Pilns sēdes protokols pieejams šeit.