Pieejams LBP š.g. 9. janvāra sēdes protokols

29.01.2018

Pieejams Latvijas Būvniecības padomes š.g. 9. janvāra sēdes protokols. Darba kārtības jautājumi:

1. LBP darbības prioritātes un darba organizācija 2018. gadā (prezentē G.Miķelsons). Ir 12 prioritātes, kas tiks izsūtītas visiem padomes locekļiem – papildināšanai un precizēšanai, galvenais ir vienoties par atbildībām.

2. Izglītības darba grupa darbību plāns 2018. gadā. (prezentē N.Grinbergs). N.Grinbergs ierosina, ka Izglītības darba grupa, varētu būt saikne starp NEP un padomi. NEP izmantot kā platformu, lai nozarē varētukaut ko mainīt izglītības jomā, to var izmantot arī kā platformu standartu sakārtošanai. Šobrīd prioritāte ir NEP apstiprināta profesiju karte.

3. EM informācija par plāniem 2018. gadā normatīvā regulējuma izstrādāšanā un virzībā. Tiek izrunāts aktuālais attiecībā uz Būvniecības likuma grozījumiem, likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" par administratīvajiem sodiem un elektroniskā laika uzskaites sistēmas ieviešanu, tipveida līgumu nosacījumiem, noteikumu projektu “Vispārīgie būvnoteikumi”, būvkomersantu klasifikācijas piemērošanas noteikumiem.

4. Būvniecības nozares Latvijas 100 gadei veltītā konkursa - pasākuma idejas prezentācija (prezentē B.Fromane). Ideja: Latvijas 100gades kontekstā apskatīties uz to, ko būvniecības nozare paveikusi šajos 100 gados, kas ir tie objekti, kas būtu pelnījuši atzinību. Ja pasākums uz 100gadi izdosies, tad to šādu nozarē paveiktā vērtējumu varētu sniegt reizi 2-3 gados.

Pilns sēdes protokols pieejams šeit.