Rokasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai

25.09.2017

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju “MPKV” izstrādājusi rokasgrāmatas projektu apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai. Šāds iepirkumu veids paredz noteikt vienu atbildīgo personu gan par projektēšanu, gan būvniecību, tādējādi samazinot riskus, kas ir saistīti ar projektētāja, būvuzņēmēja un pasūtītāja strīdiem. Tas arī ļauj ievērojami saīsināt būvniecības laiku, jo nerada pārrāvuma posmu starp projektēšanu un būvdarbiem.

Šobrīd ir izstrādāts rokasgrāmatas “zaļais dokuments” jeb dokumenta projekta pirmā versija.

Rokasgrāmatas projekts apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu veikšanai (LV, pdf)

Interesenti tiek aicināti pievienoties diskusijām par rokasgrāmatas gala versijas izstrādi, izsakot savus priekšlikumus un ieteikumus satura pilnveidei. Priekšlikumi jāsūta uz: birojs@latvijasbuvnieki.lv