Semināru cikls par energoefektivitāti uzņēmējiem un dzīvokļu īpašniekiem

26.02.2018

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum 2018. gada pavasarī vairākās Latvijas pilsētās organizēs seminārus par ES fondu finansējuma piesaisti daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumos un kvalitatīvu būvniecību.

Semināri daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai

Semināri par pieejamo ES fondu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās notiks astoņās Latvijas pilsētās – Saldū, Talsos, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, Smiltenē, Cēsīs un Rīgā. Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos. Semināru laikā dalībnieki tiks informēti par atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas aspektiem, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas iespējām un būvniecības darbu veikšanas iepirkuma procedūras organizēšanu. Semināros piedalīsies arī Latvijas komercbanku pārstāvji, kas informēs par banku nosacījumiem finansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu notiks:

  • 14. februārī  – Saldū un Talsos;
  • 15. februārī – Jelgavā;
  • 21. februārī – Rēzeknē un Daugavpilī;
  • 22. februārī – Smiltenē un Cēsīs;
  • 6. martā – Rīgā (tiešraide www.em.gov.lv).

Semināri uzņēmējiem

Uzņēmēji tiek aicināti uz semināriem par energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātes jomā, ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas pamatnosacījumiem, kā arī par energoefektivitātes iespējām samazināt izmaksas un uzlabot uzņēmumu konkurētspēju. Semināri notiks:

  • 14. februārī Saldū;
  • 15. februārī Jelgavā;
  • 21. februārī Rēzeknē;
  • 22. februārī Smiltenē.

Semināri par kvalitatīvu būvniecību

Būvniecības nozares pārstāvji un dažādu energoefektivitātes projektu īstenotāji tiek aicināti uz dažādiem informatīviem pasākumiem Rīgā, kuru mērķis ir izglītot un sniegt praktiskus padomus par ēku kvalitatīvu atjaunošanu. Pasākumi notiks:

 

Detalizētāka informācija par visu semināru norises vietām un laiku, dienas kārtībām un reģistrēšanos dalībai tajos pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67013240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī www.twitter.com/siltinam un www.facebook.com/dzivosiltak. Informatīvos pasākumus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros.