BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessement Method) sistēma ļauj novērtēt dažāda tipa ēkas (birojus, iepirkšanās centrus, daudzdzīvokļu ēkas, skolas, viesnīcas, slimnīcas u.c.) pēc dažādiem ilgtspējības kritērijiem. Šī sistēma ir starptautiski atzīta un šobrīd ir visplašāk izmantotā šāda veida sistēma Eiropā, tajā skatā Latvijā un Baltijas valstīs. BREEAM sertifikāciju pielieto kā labāko praksi ēku būvniecībā visā Eiropā. 

 

Latvijā šobrīd tiek attīstīti vairāki BREEAM projekti, turklāt šādu projektu daudzums turpina pieaugt, jo BREEAM sertificētām ēkām ir priekšrocības nekustamo īpašumu un īres tirgū, kā arī stiprina vietējo kompetenci, jo īpaši tiem speciālistiem, kuru uzņēmējdarbība virzīta uz eksporta tirgiem. Tostarp, jaunajā LR Publisko iepirkumu likumā vairāk tiks praktizēti saimnieciski izdevīgākie būvniecības un projektēšanas iepirkumi un starp šiem kritērijiem būs iekļauti arī BREEAM principi.

 

Noslēdzoties LIBP un biedrības “Zaļās mājas” sadarbībai ilgtspējīgas būvniecības kritēriju izstrādē, nekustamo īpašumu attīstītājiem, pasūtītājiem, arhitektiem, inženieriem, būvniekiem kā arī visiem citiem interesentiem Latvijā tika izstrādāti BREEAM ilgtspējīgas būvniecības kritēriji komercēku (biroji, tirdzniecības un vieglās rūpniecības ēkas) vērtēšanai un sertifikācijai Latvijā. Salīdzinājumā ar BREEAM oriģinālu, Latvijas variantā nodrošināta atbilstība Latvijas likumdošanai, kā arī mainīti atsevišķi Latvijai specifiski lielumi. BREEAM kritēriji dod priekšstatu par visiem aspektiem, kas jāņem vērā ilgtspējīgas ēkas plānošanā, projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā. Savas BREEAM versijas komercēku vērtēšanai izstrādājušas arī Nīderlande, Spānija, Zviedrija un Norvēģija, taču Latvija ir vienīgā no tirgus apjoma ziņā nelielajām valstīm, kurai ir pašai sava kritēriju versija. Latvijas variantam (Latvia Appendix) ir ieteikuma raksturs un uz doto brīdi tas nav spēkā, bet ir skatāms kopā ar BREEAM Europe Commercial kritēriju rokasgrāmatu:

 

Latvijas tirgū pašlaik ir nepietiekams skaits BREEAM sertificētu speciālistu, un, ņemot vērā pieprasījumu tirgū, bieži tiek izmantots ārpakalpojums no Igaunijas un Lietuvas. Tādēļ Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) 2016. gada oktobrī organizēja BREEAM International New Construction 2016 Assessor apmācības Rīgā (oficiālais apmācību nodrošinātājs – Bre Global). Šīs apmācības ļāva pilnībā apgūt BREEAM sistēmu, kā arī nokārtot BREEAM International New Construction Assessor sertifikātu.
 
Pēteris Druķis, Būvniecības valsts kontroles biroja direktors: "Paldies par lieliski noorganizētajiem kursiem! Pievienotā vērtība no tiem man personīgi bija ārkārtīgi liela, un bija arī ārkārtīgi patīkami redzēt sev blakus ieinteresētus un profesionālus kolēģus. Tas nozīmē, ka ilgtspējīgai būvniecībai Latvijā ir nākotne, un liela loma tajā būs arī Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomei. Pasniedzējs bija profesionālis un arī attieksme bija profesionāla. Atliek īstenot iegūtās zināšanas praksē!"
 
 
BREEAM izmaksas (atkarīgs no katra projekta individuāli; izmaksās nav norādīta BREEAM sertificētā vērtētāja pakalpojuma maksa jeb stundu likme): 
 

 

New Construction

Refurbishment & Fit out

In-Use

Reģistrācija

£750 - 1850 + PVN (atkarībā no platības)

£850 + PVN

£250 + PVN

Sertifikācija projekta stadijā

£700 - 2950 + PVN (atkarībā no platības)

£500 - 2950 + PVN (atkarībā no platības)

 

Sertifikācija pēc būvniecības

£400 - 1950 + PVN (atkarībā no platības)

£250 - 1950 + PVN (atkarībā no platības)

 

Sertifikācija

 

 

£330 + PVN

Ikgadējā resertifikācija

 

 

£75 - 330 + PVN

 

 

Piedāvājam piemeklēt un/vai ieteikt Jums BREEAM speciālistu gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī, kurš varēs piedalīties jaunbūvju projektēšanā, būvniecībā un uzraudzībā, nodrošinot konsultācijas, lai sertificētu ēkas BREEAM sistēmā, kā arī pielietot ilgtspējīgas būvniecības principus ikvienā projektā. 

Aicinām sūtīt savu pieprasījumu vai jautājumu uz info@ibp.lv!